Moodle Vs Classroom

Amb tot aquest temps de confinament, ens hem hagut de reinventar i de passar de classes presencials a classes telemàtiques. Això ha fet que s’obri el debat de quin és el millor entorn per portar a terme a aquesta tasca.

A Catalunya, a diferència d’altres comunitats, que la seva conselleria els ha comprat TEAMS de Microsoft, ens movem amb dos entorns, el Moodle, en un servidor del departament, en la majoria dels casos o Classroom que pertany al paquet G-Suite de Google gratuït pels centres.

El departament fa molt de temps que no fa cap classe de formació de Moodle, i per tant la majoria de professorat que s’incorpora als centres el desconeix força, més tenint en compte que en ser un entorn molt complet, si es vol controlar tot cal dedicar-hi més temps que al Classroom, que és bàsic i intuïtiu.

Però això no descarta que hàgim de fer una bona valoració, més quan sembla que això va per llarg, i el proper o pròxims anys hàgim de treballar en una formació semipresencial.

Sense voler ser exhaustiva, aquí us deixo un vídeo de poc més de 2 minuts, que compara les característiques principals dels dos entorns. Perquè pugueu fer una valoració d’aquests.