En general, la generació d’energia elèctrica consisteix en transformar alguna classe de energia (químicacinèticatèrmica o lumínica, entre altres), en energia elèctrica. Per a la generació industrial es recorre a instal·lacions denominades centrals elèctriques, que executen alguna de les transformacions citades. Aquestes constitueixen el primer graó del sistema de subministrament elèctric. La generació elèctrica es realitza, bàsicament, mitjançant un generador; si ben aquests no difereixen entre si quant al seu principi de funcionament, varien en funció a la forma en què s’accionen. Explicat d’una altra manera, difereix en quina font d’energia primària utilitza per convertir l’energia continguda en ella, en energia elèctrica.

Més informació a la wikipedia