Segons la wikipedia

La tecnologia és l’ús combinat amb el coneixement, eines i tècniques per a controlar i adaptar-se a l’entorn. No obstant podríem definir la tecnologia (del grec τεχνολογια, que prové de τεχνολογοςτεχνη, “art, tècnica” i λογος, “tractat”) com el conjunt de coneixements que permeten fabricar objectes i modificar el medi ambient, incloent-hi plantes i animals, per satisfer les necessitats i desitjos humans. Això implica el desenvolupament i l’aplicació d’einesmàquinesmaterials, tècniques, sistemes i processos.