Llibreta de notes

Cada any a principi de curs havia de fer una llibreta de notes, com programo les classes en funció dels dies reals de classe doncs havia de mirar el calendari i fer l’anotació, així que al final ho fet un full de càlcul programat perquè generi aquest full de notes.

Aquest full de càlcul està pensat per controlar les notes dels alumnes d’una classe, i fer el seguiment de la programació.  consta de 4 fulls: 1.- Full de seguiment del temari. 2.- Full de seguiment d’assistència. 3.- Full de notes 4.- Full de correus

Aquí us deixo l’enllaç a la plantilla corresponent: https://goo.gl/dLHRuL

Tot seguit us deixo dos vídeos explicatius, un on podeu veure com es genera la llibreta de notes, i l’altra de com es pot  fer servir.

Com es genera el full

Com s’utilitza el full