Informació genèrica

Arduino

Scratch

Scratch és un projecte que ens permet introduir-nos ala programació de manera gràfica i senzilla.

Mitjançant complements podem programar microprocessadors, com arduino, picaxe, …