Libreoffice. Desenvolupament d’un treball.

Tot seguit us deixo 4 vídeos, agrupats en una llista, sobre com hem de fer per desenvolupar un treball amb els seus 4 apartats més importants: Portada, índex, contingut, i si necessitem pàgines horitzontals.Són tasques senzilles que ens poden facilitar molt la tasca que hem de fer la majoria de cops.