Educat1x1 Educat1x1, va ser un projecte engegat per el departament d'educació que pretenia digitalitzar l'ensenyament. El seu objectiu era que cada alumne tingués…